بهروز آقاکندی

منو

شعر: پیاده‌رو

از کتاب: خود ویرانی/ اثر بهروز آقاکندی/ انتشارات فصل پنجم

دسته :  شعر

دیدگاه ها