بهروز آقاکندی

منو

شعر: پنجره

از کتاب: مرگ با دست های سردش این گربه را ناز کرده است/ بهروز آقاکندی/ انتشارات فصل پنجم

دسته :  شعر

دیدگاه ها