بهروز آقاکندی

منو

 

شعر: در انتظار کسی نیستم

از کتاب: خود ویرانی/ اثر بهروز آقاکندی/ انتشارات فصل پنجم

دسته :  شعر

دیدگاه ها