بهروز آقاکندی

منو

شعر حفره اثر بهروز آقاکندی

شعر حفره اثر بهروز آقاکندی از کتاب: مرگ با دست های سردش این گربه را ناز کرده است

دسته :  شعر

دیدگاه ها