بهروز آقاکندی

منو

شعر ماشه

رفتی و برگشتی

مثل ماشه

که رفته و برگشته

 

 

از کتاب: روزهای فرد

بهروز آقاکندی

دیدگاه ها

Sorry, comments are closed for this item.