بهروز آقاکندی

منو

شعر کافه اثر بهروز آقاکندی

شعر کافه اثر بهروز آقاکندی از کتاب : مرگ با دست های سردش این گربه را ناز کرده است

دسته :  شعر

دیدگاه ها