بهروز آقاکندی

منو

شعر رفتن و برگشتن

رفتی و برگشتی

مثل ماشه‌ای

که برود

برگردد

دیدگاه ها

Sorry, comments are closed for this item.