بهروز آقاکندی

منو

شعر قاب عکس از کتاب خود ویرانی اثر بهروز آقاکندی

شعری قاب عکس از کتاب خود ویرانی اثر بهروز آقاکندی

دسته :  شعر

دیدگاه ها